• 71
    0

    Soal: Saya berniat untuk berbuka puasa namun tidaklah saya berpuka puasa. Apakah saya wajib mengqadha’ puasa  yang saya berniat berbuka tersebut ? Jawaban: Apabila anda melakukan  puasa lalu berniat berbuka puasa maka anda telah berbuka puasa dengan niat tersebut, walaupun  anda tidak  melakukan sesuatupun yang  membatalkan puasa anda karena sekedar berniat berbuka puasa dapat membatalkan ...