• 341
    0

    Soal: Apabila ujian akhir  Sekolah Menengah Atas dilaksanakan pada bulan Ramadhan, bolehkah bagi seorang pelajar untuk tidak berpuasa agar lebih konsentrasi dalam mengerjakan ujian ? Jawaban: Seorang mukallaf [muslim, baligh,berakal] tidaklah diperkenankan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan dikarenakan  ujian sekolah , sebab  hal itu bukanlah merupakan udzur syar’iy. Wajib baginya untuk tetap ...