• 86
    0

      Keistimewaan  akidah islamiyyah sangatlah banyak,  diantaranya adalah: 1.Akidah islamiyyah adalah akidah ghaibiyyah Ghaib artinya sesuatu yang tidak dapat diindera, dan tidak dapat dirasakan oleh panca indra ( pendengaran, penglihatan, peraba, penciuman, dan perasa). Atas dasar ini, maka seluruh perkara dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah islamiyyah yang wajib bagi seorang hamba untuk mengimaninya dan ...