• 278
    0

    Soal: Saya adalah seorang nelayan pemburu ikan dan saya harus bekerja di siang hari bulan Ramadhan. Ketika sedang memburu ikan, saya harus  menyelam.Apakah diperbolehkan seorang yang berpuasa untuk menyelam  ? Apakah dia berdosa ? Berikanlah faedah kepada saya, semoga Allah memberikan faedah kebaikan kepada anda.. Jawaban: Diperbolehkan bagi  pemburu ikan untuk menyelam di lautan jika ...