• 469
    0

    Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: داوو مرضاكم بالصدقة “ Obatilah Orang Yang Sakit Di antara kalian dengan sedekah “ Hadits ini dihasankan oleh syaikh al Baniy dalam shahih jami’ ash shghir: 3358 Hadits ini dijadikan oleh para ulama’ sebagai dalil disyari’atkannya mengobati orang yang sakit dengan bersedekah. Hadist ini berderajat hasan, tetapi maknanya dikuatkan ...